"run safely" — Słownik kolokacji angielskich

run safely kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobiegnij bezpiecznie
  1. run czasownik + safely przysłówek
    Luźna kolokacja

    The studies concluded that both airlines were being run safely.

powered by  eTutor logo