PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"turn to run" — Słownik kolokacji angielskich

turn to run kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odwróć się by biec
  1. turn czasownik + run czasownik
    Zwykła kolokacja

    Heart pounding, he turned to run back to the office.

    Podobne kolokacje: