"turn to run" — Słownik kolokacji angielskich

turn to run kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odwróć się by biec
  1. turn czasownik + run czasownik
    Zwykła kolokacja

    Heart pounding, he turned to run back to the office.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo