"run eastbound" — Słownik kolokacji angielskich

run eastbound kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bieg prowadzący na wschód
  1. run czasownik + eastbound przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    The following morning, that trainset returned to Pittsburgh as a westbound Fort Pitt, then ran eastbound to Philadelphia (Pennsylvania) as a Pennsylvanian.

powered by  eTutor logo