Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"run" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

run czasownik

run + rzeczownik
Kolokacji: 37
run down one's face • run down one's cheeks • run out winners • run down one's spine • run down one's back • intention to run • ...
czasownik + run
Kolokacji: 108
start running • stop running • keep running • begin running • come running • consider running • help run • continue running • go running • ...
run + przyimek
Kolokacji: 102
run through • run out • run into • run down • run off • run along • run against • run across • run around • run toward • run past • ...
run + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 303
run away • run unsuccessfully • run aground • run faster • run smoothly • run straight • run amok • run wild • run dry • run deep • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(1) away, forth
Kolokacji: 2
1. run aground = osiąść na mieliźnie run aground
3. run unopposed = bieg niemający kontrkandydatów run unopposed
4. run about = obiegać, ganiać (np. podczas zabawy) run about
5. run together = pobiegnij razem run together
6. run twice = pobiegnij dwa razy run twice
7. run far = pobiegnij daleko run far
8. run downhill = zbiegaj z górki run downhill
10. run diagonally = pobiegnij ukośnie run diagonally
11. run roughly = pobiegnij z grubsza run roughly
12. run eastward = pobiegnij na wschód run eastward
13. run scared = spanikować, wystraszyć się run scared
14. run behind = pozostawać w tyle, zalegać z czymś run behind
15. run ashore = pobiegnij do brzegu run ashore
16. run uphill = pobiegnij pod górę run uphill
17. run nearby = pobiegnij blisko run nearby
18. run halfway = pobiegnij w połowie drogi run halfway
  • The first time he ran halfway with me, then turned around and went back.
  • He knows I don't need to run halfway across the country to hustle a few hundred dollars.
  • They ran out of luck halfway down the last corridor.
  • "Why'd I go to all the trouble if we have to run halfway there?"
  • A dark figure ran for the front door of a row house halfway down the block, and we pounded after him.
  • It is sometimes found with a groove running halfway up the blade.
  • I run out of courage halfway through, and leave some.
  • In 1995, a Federal judge put the 70,000-student system under state control after it ran out of money halfway through the year.
  • He ran halfway to the car and threw one of the jars.
  • "Because whatever he knows, it's true enough to make a liar like you run halfway around the world to get away from the truth."
19. run inland = bieg w głąb lądu run inland
20. professionally run = profesjonalnie pobiec professionally run
21. run safely = pobiegnij bezpiecznie run safely
22. run through = roztrwoniony run through
23. run underground = metro biegu run underground
24. routinely run = rutynowo pobiec routinely run
25. traditionally run = tradycyjnie pobiec traditionally run
26. allegedly run = rzekomo pobiec allegedly run
27. run uncontested = bieg niezakwestionowany run uncontested
28. run sideways = pobiegnij w bok run sideways
29. run competitively = pobiegnij ambitnie run competitively
30. home run = bieg domowy home run
32. supposedly run = ponoć pobiec supposedly run
33. nervously run = nerwowo pobiec nervously run
34. run someday = bieg someday run someday
35. democratically run = demokratycznie pobiec democratically run
36. single-handedly run = samodzielnie pobiec single-handedly run
37. run downwind = pobiegnij z wiatrem run downwind
38. run barefoot = pobiegnij boso run barefoot
39. run erratically = pobiegnij nierówno run erratically
40. nominally run = nominalnie pobiec nominally run
41. run openly = pobiegnij otwarcie run openly
42. run alternately = pobiegnij na przemian run alternately
43. manually run = ręcznie pobiec manually run
44. run eastbound = bieg prowadzący na wschód run eastbound
45. run overtime = nadgodziny biegu run overtime
46. municipally run = komunalnie pobiec municipally run
47. instinctively run = instynktownie pobiec instinctively run
48. run offshore = pobiegnij na morzu run offshore
(5) straight, squarely, direct
Kolokacji: 3
(6) amok, red
Kolokacji: 2
(9) deep, late, early
Kolokacji: 3
(10) rampant, rife
Kolokacji: 2
(12) low, high, fairly
Kolokacji: 3
(17) privately, publicly, backstage
Kolokacji: 3
(19) hard, heavily
Kolokacji: 2
(20) forward, forwards, onward
Kolokacji: 3
(21) ahead, before
Kolokacji: 2
(23) eventually, finally
Kolokacji: 2
(24) simply, merely
Kolokacji: 2
(25) actually, practically
Kolokacji: 2
(26) right, correctly
Kolokacji: 2
(27) generally, statewide
Kolokacji: 2
(32) once, formerly
Kolokacji: 2
(34) well, easily, comfortably
Kolokacji: 3
(35) efficiently, inefficiently
Kolokacji: 2
(36) normally, commonly
Kolokacji: 2
(37) jointly, collectively
Kolokacji: 2
(39) headlong, headfirst
Kolokacji: 2
(40) upstairs, downstairs
Kolokacji: 2
(41) true, reliably
Kolokacji: 2
(43) better, best
Kolokacji: 2
(44) lightly, gently, softly
Kolokacji: 3
(46) backward, backwards
Kolokacji: 2
(48) briefly, shortly
Kolokacji: 2
(51) literally, exactly, strictly
Kolokacji: 3
(53) blindly, blind
Kolokacji: 2
(56) silently, silent
Kolokacji: 2
(58) poorly, badly
Kolokacji: 2
(60) westward, westwards
Kolokacji: 2
(62) up, upward, downward
Kolokacji: 3
(63) repeatedly, continually
Kolokacji: 2
(64) quietly, noisily, soundlessly
Kolokacji: 3
(65) past, side-by-side
Kolokacji: 2
(67) hither, thither
Kolokacji: 2
(69) steadily, jerkily
Kolokacji: 2
(71) awkwardly, clumsily
Kolokacji: 2
(74) absently, recklessly
Kolokacji: 2
(75) hardly, barely
Kolokacji: 2
(76) upstream, downstream
Kolokacji: 2
(77) seriously, perilously
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.