"routinely run" — Słownik kolokacji angielskich

routinely run kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rutynowo pobiec
  1. run czasownik + routinely przysłówek
    Luźna kolokacja

    The news service routinely runs a check on its tallies after election nights.

powered by  eTutor logo