PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"run" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

run czasownik

run + rzeczownik
Kolokacji: 37
run down one's face • run down one's cheeks • run out winners • run down one's spine • run down one's back • intention to run • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
(2) winner, victor
Kolokacji: 2
1. intention to run = zamiar na serię intention to run
2. way to run = droga do serii way to run
3. run up debts = popadać w długi run up debts
4. run down the stairs = zbiec ze schodów run down the stairs
  • A man told me not to run down the stairs.
  • He ran down the stairs and opened the back door.
  • What am I going to do, run down the stairs and die?
  • He gets off on a floor before the woman's and runs down the stairs.
  • He ran down the stairs and out into the street.
  • Someone was running down the stairs outside three at a time.
  • His wife came running down the stairs at top speed.
  • The girl nodded and was gone, running down the stairs.
  • The couple turned and ran down the stairs toward the street.
  • A moment later the little girl came running down the stairs and followed her mother into the kitchen.
5. run up the stairs = wbiec po schodach run up the stairs
6. run down the ramp = zbiec z pochylni run down the ramp
(4) ability, decision
Kolokacji: 2
(5) chance, leg, street
Kolokacji: 3
(6) bill, point, right, place
Kolokacji: 4
(7) time, clock
Kolokacji: 2
czasownik + run
Kolokacji: 108
start running • stop running • keep running • begin running • come running • consider running • help run • continue running • go running • ...
run + przyimek
Kolokacji: 102
run through • run out • run into • run down • run off • run along • run against • run across • run around • run toward • run past • ...
run + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 303
run away • run unsuccessfully • run aground • run faster • run smoothly • run straight • run amok • run wild • run dry • run deep • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.