PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"come run" — Słownik kolokacji angielskich

come run kolokacja
Popularniejsza odmiana: come running
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przychodzić bieg
  1. come czasownik + run czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Men came running from the house they had just left.

    Podobne kolokacje: