PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"run" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

run czasownik

run + rzeczownik
Kolokacji: 37
run down one's face • run down one's cheeks • run out winners • run down one's spine • run down one's back • intention to run • ...
czasownik + run
Kolokacji: 108
start running • stop running • keep running • begin running • come running • consider running • help run • continue running • go running • ...
run + przyimek
Kolokacji: 102
run through • run out • run into • run down • run off • run along • run against • run across • run around • run toward • run past • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 76
(3) on, since, below, to, at, ...
Kolokacji: 14
1. run on = kontynuować, trwać dłużej niż było spodziewane run on
2. run since = pobiegnij od tej pory run since
3. run below = pobiegnij poniżej run below
4. run to = pobiegnij run to
5. run at = rzuć się run at
6. run without = pobiegnij na zewnątrz run without
7. run in = dotrzyj run in
8. run with = biec z run with
9. run during = biec podczas run during
  • I'd run my own shows during the war, almost from the start.
  • The show ran during the late 1960s into the early 1970s.
  • The show ran for an hour during its entire run.
  • The programs were run after school or during the 45 minutes of their activity period.
  • These are run either before, during or after school hours.
  • Make sure the service will be up and running during your stay.
  • Which means they can run during more of the year.
  • Did she hope to run across him during the course of it?
  • "I'm sure you and I will be running into each other during the course of the conference."
  • This question kept running in my mind during two or three days.
10. run before = pobiegnij wcześniej run before
11. run near = pobiegnij blisko run near
12. run above = pobiegnij wyżej run above
13. run within = pobiegnij wewnątrz run within
14. run about = obiegać, ganiać (np. podczas zabawy) run about
(5) with, into, ahead, to, on, ...
Kolokacji: 14
run + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 303
run away • run unsuccessfully • run aground • run faster • run smoothly • run straight • run amok • run wild • run dry • run deep • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.