TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"run someday" — Słownik kolokacji angielskich

run someday kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bieg someday
  1. run czasownik + someday przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    I might want to run for office in Russia someday.