"run uphill" — Słownik kolokacji angielskich

run uphill kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobiegnij pod górę
  1. run czasownik + uphill przysłówek
    Zwykła kolokacja

    Why, hard enough to make water run uphill, of course!

powered by  eTutor logo