"run since" — Słownik kolokacji angielskich

run since kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobiegnij od tej pory
  1. run czasownik + since przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    I've been trying to get this job to run since last week.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo