"run together" — Słownik kolokacji angielskich

run together kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobiegnij razem
  1. run czasownik + together przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The days ran together when one never got to bed.

powered by  eTutor logo