"run as fast" — Słownik kolokacji angielskich

run as fast kolokacja
Popularniejsza odmiana: run faster
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobiegnij jak szybko
  1. run czasownik + fast przysłówek
    Silna kolokacja

    Never before or since have I seen a human being run so fast.

powered by  eTutor logo