"run far" — Słownik kolokacji angielskich

run far kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobiegnij daleko
  1. run czasownik + far przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    But his parents had not been able to run far.