"run eastward" — Słownik kolokacji angielskich

run eastward kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobiegnij na wschód
  1. run czasownik + eastward przysłówek
    Zwykła kolokacja

    This stretch runs eastward, again known as the 28th Division Highway.

    Podobne kolokacje: