"run roughly" — Słownik kolokacji angielskich

run roughly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobiegnij z grubsza
  1. run czasownik + roughly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    The plane again runs roughly from top left to bottom right.

powered by  eTutor logo