"supposedly run" — Słownik kolokacji angielskich

supposedly run kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ponoć pobiec
  1. run czasownik + supposedly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The Nook tablet can supposedly run all day.

powered by  eTutor logo