"run above" — Słownik kolokacji angielskich

run above kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobiegnij wyżej
  1. run czasownik + above przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    It opened on a gallery that ran along a wall above a hall.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo