PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"run" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

run czasownik

run + rzeczownik
Kolokacji: 37
run down one's face • run down one's cheeks • run out winners • run down one's spine • run down one's back • intention to run • ...
czasownik + run
Kolokacji: 108
start running • stop running • keep running • begin running • come running • consider running • help run • continue running • go running • ...
run + przyimek
Kolokacji: 102
run through • run out • run into • run down • run off • run along • run against • run across • run around • run toward • run past • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 76
(3) on, since, below, to, at, ...
Kolokacji: 14
1. run on = kontynuować, trwać dłużej niż było spodziewane run on
2. run since = pobiegnij od tej pory run since
3. run below = pobiegnij poniżej run below
4. run to = pobiegnij run to
5. run at = rzuć się run at
6. run without = pobiegnij na zewnątrz run without
7. run in = dotrzyj run in
8. run with = biec z run with
9. run during = biec podczas run during
10. run before = pobiegnij wcześniej run before
11. run near = pobiegnij blisko run near
12. run above = pobiegnij wyżej run above
13. run within = pobiegnij wewnątrz run within
  • I want their ship up and running within the hour.
  • The program could be running within several months, they said.
  • This tendency, however, had already run its course within a year.
  • She could be running within three months, and back on the court in four.
  • Four or five of these should be up and running within a year.
  • They must have run away within days of us leaving them.
  • The centre is expected to be up and running within 5 years.
  • "Can you get the system up and running within two weeks?"
  • The plant is expected to be running within 18 months.
  • The race was then supposed to run within another six months.
14. run about = obiegać, ganiać (np. podczas zabawy) run about
(5) with, into, ahead, to, on, ...
Kolokacji: 14
run + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 303
run away • run unsuccessfully • run aground • run faster • run smoothly • run straight • run amok • run wild • run dry • run deep • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.