"manually run" — Słownik kolokacji angielskich

manually run kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ręcznie pobiec
  1. run czasownik + manually przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The user can however also start a session manually running the xinit or startx programs.

powered by  eTutor logo