"run at" — Słownik kolokacji angielskich

run at kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzuć się
  1. run czasownik + at przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Two of them were ready to run at the first move and the third hadn't made up his mind.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo