Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"run without" — Słownik kolokacji angielskich

run without kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobiegnij na zewnątrz
  1. run czasownik + without przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    But obviously, you cannot run a school without any rules.

    Podobne kolokacje: