"run competitively" — Słownik kolokacji angielskich

run competitively kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobiegnij ambitnie
  1. run czasownik + competitively przysłówek
    Luźna kolokacja

    After retiring from football in 1902, he continued to play cricket and run competitively.