"run approximately" — Słownik kolokacji angielskich

run approximately kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): biec około
  1. run czasownik + approximately przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The border runs approximately through the center of the lengths of these lakes.

powered by  eTutor logo