"nervously run" — Słownik kolokacji angielskich

nervously run kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nerwowo pobiec
  1. run czasownik + nervously przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    They reminded me of the horse nervously running in circles.

powered by  eTutor logo