"run uncontested" — Słownik kolokacji angielskich

run uncontested kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bieg niezakwestionowany
  1. run czasownik + uncontested przymiotnik
    Luźna kolokacja

    India ran uncontested for the Asian seat since Kazakhstan stood aside.

powered by  eTutor logo