PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"run" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

run czasownik

run + rzeczownik
Kolokacji: 37
run down one's face • run down one's cheeks • run out winners • run down one's spine • run down one's back • intention to run • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
(2) winner, victor
Kolokacji: 2
1. intention to run = zamiar na serię intention to run
2. way to run = droga do serii way to run
3. run up debts = popadać w długi run up debts
4. run down the stairs = zbiec ze schodów run down the stairs
5. run up the stairs = wbiec po schodach run up the stairs
6. run down the ramp = zbiec z pochylni run down the ramp
  • He went running down the ramp, calling her name.
  • He saw the small gaudy man come running down the ramp from the outer walls.
  • I yelled, brushing past him and running down the ramp.
  • We ran down the ramp and out toward the yacht.
  • Bosch leapt out of the car and started running down the ramp.
  • Soon they were running down the ramp and stepping onto the rock-strewn ground.
  • He ran down the ramp toward the entrance to the tunnel.
  • His fellow ran down the ramp to join him.
  • He ran down the ramp after her, but that just urged her on.
  • Is that why the last Shades actually run down the ramp when they should already be on the floor below?
(4) ability, decision
Kolokacji: 2
(5) chance, leg, street
Kolokacji: 3
(6) bill, point, right, place
Kolokacji: 4
(7) time, clock
Kolokacji: 2
czasownik + run
Kolokacji: 108
start running • stop running • keep running • begin running • come running • consider running • help run • continue running • go running • ...
run + przyimek
Kolokacji: 102
run through • run out • run into • run down • run off • run along • run against • run across • run around • run toward • run past • ...
run + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 303
run away • run unsuccessfully • run aground • run faster • run smoothly • run straight • run amok • run wild • run dry • run deep • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.