"allegedly run" — Słownik kolokacji angielskich

allegedly run kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzekomo pobiec
  1. run czasownik + allegedly przysłówek
    Luźna kolokacja

    He allegedly ran away, either with a teacher from his school, or because he was child sexual abuse by a teacher.

powered by  eTutor logo