PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"buy" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

buy czasownik

buy + rzeczownik
Kolokacji: 545
buy tickets • buy shares • buy stocks • buy land • buy food • buy products • buy bonds • buy goods • buy clothes • buy insurance • ...
czasownik + buy
Kolokacji: 77
begin buying • start buying • consider buying • stop buying • enable to buy • afford to buy • plan to buy • agree to buy • offer to buy • ...
buy + przyimek
Kolokacji: 54
buy back • buy out • buy up • buy off • buy into • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 34
(1) back, out, up, off, into, ...
Kolokacji: 13
1. buy into = nabądź udziały buy into
2. buy back = wykup buy back
3. buy out = wykup udziały buy out
5. buy up = wykupywać, skupować buy up
6. buy for = kupować dla buy for
7. buy at = kupować przy buy at
8. buy by = kupować przez buy by
9. buy off = przekupywać buy off
10. buy before = kup wcześniej buy before
11. buy near = kup blisko buy near
12. buy in = zaakceptować, zgodzić się, poprzeć buy in
  • He must buy some on his way in the morning.
  • The state first tried to buy land for a park here in the 1920s.
  • "Now they plan to buy them in the open market instead, so we are following along."
  • Today I had to buy some things in town, so they let me go.
  • You really don't need to buy everything in one go.
  • He finally was able to buy it back in 1985.
  • I didn't want to buy it in the first place.
  • I buy them all in case there's something about you.
  • For example, no one has come forward to buy the state office building in Chicago.
  • Not just to buy in the first place, but to own and run, too.
13. buy through = kup całkowicie buy through
buy + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 67
eventually buy • actually buy • later buy • simply buy • buy directly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.