"finally bought" — Słownik kolokacji angielskich

finally bought kolokacja
Popularniejsza odmiana: finally buy
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w końcu kupić
  1. buy czasownik + finally przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    One person came back three times before finally buying something.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo