TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"eventually buy" — Słownik kolokacji angielskich

eventually buy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostatecznie kup
  1. buy czasownik + eventually przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The couple wanted to save money so they could eventually buy a place.