BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"simply buy" — Słownik kolokacji angielskich

simply buy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): po prostu kup
  1. buy czasownik + simply przysłówek
    Silna kolokacja

    If you simply buy things without any planning then I am sure the bill will go up.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo