TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"later buy" — Słownik kolokacji angielskich

later buy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): później kup
  1. buy czasownik + later przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The second cost $130,000, and was bought a year later.