PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"buy" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

buy czasownik

buy + rzeczownik
Kolokacji: 545
buy tickets • buy shares • buy stocks • buy land • buy food • buy products • buy bonds • buy goods • buy clothes • buy insurance • ...
czasownik + buy
Kolokacji: 77
begin buying • start buying • consider buying • stop buying • enable to buy • afford to buy • plan to buy • agree to buy • offer to buy • ...
buy + przyimek
Kolokacji: 54
buy back • buy out • buy up • buy off • buy into • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 34
1. buy into = nabądź udziały buy into
2. buy back = wykup buy back
3. buy out = wykup udziały buy out
5. buy up = wykupywać, skupować buy up
6. buy for = kupować dla buy for
7. buy at = kupować przy buy at
8. buy by = kupować przez buy by
9. buy off = przekupywać buy off
10. buy before = kup wcześniej buy before
11. buy near = kup blisko buy near
12. buy in = zaakceptować, zgodzić się, poprzeć buy in
13. buy on = kupować na buy on
14. buy with = kupować z buy with
15. buy through = kup całkowicie buy through
16. buy during = kupować podczas buy during
17. buy after = kup potem buy after
18. buy without = kup na zewnątrz buy without
20. buy over = przekupywać buy over
21. buy under = kup poniżej buy under
22. buy about = kupować około buy about
23. buy to = kupować aby buy to
24. buy around = kup wokół buy around
25. buy of = kupować z buy of
26. buy within = kup wewnątrz buy within
27. buy until = kupować do czasu gdy buy until
28. buy that = kup to buy that
29. buy out of = wykupywać udziały z buy out of
30. buy up to = skupować aby buy up to
31. buy across = kup wszerz buy across
32. buy since = kup od tej pory buy since
33. buy out in = wykupywać udziały w buy out in
34. buy outside = kup na zewnątrz buy outside
buy + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 67
eventually buy • actually buy • later buy • simply buy • buy directly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.