"buy without" — Słownik kolokacji angielskich

buy without kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup na zewnątrz
  1. buy czasownik + without przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    They're less able to buy a house without help and more likely to come back to their parents' home to live.

    Podobne kolokacje: