PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"buy" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

buy czasownik

buy + rzeczownik
Kolokacji: 545
buy tickets • buy shares • buy stocks • buy land • buy food • buy products • buy bonds • buy goods • buy clothes • buy insurance • ...
czasownik + buy
Kolokacji: 77
begin buying • start buying • consider buying • stop buying • enable to buy • afford to buy • plan to buy • agree to buy • offer to buy • ...
buy + przyimek
Kolokacji: 54
buy back • buy out • buy up • buy off • buy into • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 34
(1) back, out, up, off, into, ...
Kolokacji: 13
1. buy until = kupować do czasu gdy buy until
2. buy that = kup to buy that
3. buy out of = wykupywać udziały z buy out of
4. buy up to = skupować aby buy up to
5. buy across = kup wszerz buy across
6. buy since = kup od tej pory buy since
7. buy out in = wykupywać udziały w buy out in
8. buy outside = kup na zewnątrz buy outside
9. buy along = kup wzdłuż buy along
10. buy on behalf of = kupować na dobro z buy on behalf of
11. buy despite = kupować pomimo buy despite
12. buy between = kup pośrodku buy between
13. buy down = kup w dół buy down
buy + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 67
eventually buy • actually buy • later buy • simply buy • buy directly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.