ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"buy the stock" — Słownik kolokacji angielskich

buy the stock kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy stocks
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup towar
  1. buy czasownik + stock rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He'd rather go without a new car than buy poor stock.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo