"continue to buy" — Słownik kolokacji angielskich

continue to buy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kontynuuj kupienie
  1. continue czasownik + buy czasownik
    Zwykła kolokacja

    The state continued to buy land when it was available.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo