"buy out in" — Słownik kolokacji angielskich

buy out in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykupywać udziały w
  1. buy czasownik + in przyimek
    Zwykła kolokacja

    Few players are under contract and many more will have old contracts bought out in the final weeks before training camp.

    Podobne kolokacje: