"buy services" — Słownik kolokacji angielskich

buy services kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup serwisy
  1. buy czasownik + service rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "We buy services rather than having people on our staff."

    Podobne kolokacje: