eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"buy" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

buy czasownik

buy + rzeczownik
Kolokacji: 545
buy tickets • buy shares • buy stocks • buy land • buy food • buy products • buy bonds • buy goods • buy clothes • buy insurance • ...
czasownik + buy
Kolokacji: 77
begin buying • start buying • consider buying • stop buying • enable to buy • afford to buy • plan to buy • agree to buy • offer to buy • ...
buy + przyimek
Kolokacji: 54
buy back • buy out • buy up • buy off • buy into • ...
buy + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 67
eventually buy • actually buy • later buy • simply buy • buy directly • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
(1) eventually, finally
Kolokacji: 2
(3) simply, merely
Kolokacji: 2
(6) easily, second-hand, eagerly
Kolokacji: 3
2. regularly buy = regularnie kup regularly buy
3. illegally buy = nielegalnie kup illegally buy
(8) low, heavily, quietly
Kolokacji: 3
(9) separately, jointly, freely
Kolokacji: 3
(10) outright, quickly, promptly
Kolokacji: 3
(11) generally, wholesale
Kolokacji: 2
(12) aggressively, definitely
Kolokacji: 2
(14) better, best
Kolokacji: 2
(15) frequently, occasionally
Kolokacji: 2
(16) privately, personally
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.