KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"offered to buy" — Słownik kolokacji angielskich

offered to buy kolokacja
Popularniejsza odmiana: offer to buy
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oferta kupny
  1. offer czasownik + buy czasownik
    Zwykła kolokacja

    He wanted to offer to buy her a car, but she would probably take it the wrong way.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo