"buy Securities" — Słownik kolokacji angielskich

buy Securities kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy securities
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup Bezpieczeństwa
  1. buy czasownik + security rzeczownik
    Silna kolokacja

    They would use this to buy securities and other assets.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo