TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"buy" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

buy czasownik

buy + rzeczownik
Kolokacji: 545
buy tickets • buy shares • buy stocks • buy land • buy food • buy products • buy bonds • buy goods • buy clothes • buy insurance • ...
czasownik + buy
Kolokacji: 77
begin buying • start buying • consider buying • stop buying • enable to buy • afford to buy • plan to buy • agree to buy • offer to buy • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 38
1. begin buying = zacznij kupować begin buying
2. start buying = kupowanie początku start buying
3. agree to buy = zgódź się kupić agree to buy
4. decide to buy = zdecyduj się kupić decide to buy
5. go to buy = idź do kupować go to buy
6. come to buy = przyjdź kupić come to buy
7. get to buy = namówiony by kupić get to buy
8. choose to buy = postanów kupić choose to buy
9. make to buy = robić kupić make to buy
10. begin to buy = zacznij kupować begin to buy
11. make buying = marki kupowanie make buying
12. go buy = przejdź kupować go buy
13. rush to buy = pogoń by kupić rush to buy
14. prefer to buy = wól kupić prefer to buy
15. lead to buy = prowadzić kupować lead to buy
16. prefer buying = wól kupowanie prefer buying
17. decide buy = decydować kupować decide buy
18. enter to buy = wchodzić kupić enter to buy
(4) enable, bother
Kolokacji: 2
(5) afford, allow, spend
Kolokacji: 3
(6) plan, intend, hope, mean
Kolokacji: 4
(9) want, like, wish
Kolokacji: 4
(12) encourage, help, tend
Kolokacji: 3
(13) persuade, convince
Kolokacji: 2
(14) delay, postpone
Kolokacji: 2
buy + przyimek
Kolokacji: 54
buy back • buy out • buy up • buy off • buy into • ...
buy + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 67
eventually buy • actually buy • later buy • simply buy • buy directly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.