"come to buy" — Słownik kolokacji angielskich

come to buy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyjdź kupić
  1. come czasownik + buy czasownik
    Zwykła kolokacja

    He came in the next day to buy a present for her and said things I didn't like.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo