"enter to buy" — Słownik kolokacji angielskich

enter to buy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wchodzić kupić
  1. enter czasownik + buy czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    One investor enters a limit order to buy a stock at $20, and another may be trying to sell it for the same amount.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo