PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"prefer to buy" — Słownik kolokacji angielskich

prefer to buy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wól kupić
  1. prefer czasownik + buy czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We prefer to buy security solutions from the big guys.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo