"bought near" — Słownik kolokacji angielskich

bought near kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy near
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kupiony blisko
  1. buy czasownik + near przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    That was the kind they bought by the millions near the end of the last century.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo