PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"buy before" — Słownik kolokacji angielskich

buy before kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup wcześniej
  1. buy czasownik + before przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The more time he could buy before it became public knowledge, the better.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo