PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"prefer buying" — Słownik kolokacji angielskich

prefer buying kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wól kupowanie
  1. prefer czasownik + buy czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Some gardeners prefer to wait a few weeks and buy their plants.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo